O mnie

Jestem psychologiem i terapeutą poznawczo-behawioralnym. Pracuję na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kieruję pierwszym w Polsce Zakładem Psychologii Żywienia oraz Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi  (EAT Lab).

Byłam laureatką stypendium „START” dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendystką Rządu Francuskiego.  Wykładałam na Uniwersytecie Paula Verlaine’a w Metz, Uniwersytecie w Nantes, Uniwersytecie w Bordeaux, Uniwersytecie w Pawii oraz Uniwersytecie Stanforda.

Jestem autorką ponad 100 artykułów naukowych, pięciu monografii i dwóch prac zbiorowych pod redakcją naukową. Jestem członkiem rady redakcyjnej czasopisma „BMC Psychiatry” (sekcja Eating Disorders), „Eating and Weight Disorders” oraz „Journal of Health Psychology”, członkiem rady recenzenckiej czasopisma „Nutrients”. Pełnię również funkcję redaktora gościnnego specjalnego wydania czasopisma naukowego „International Journal of Environmental Research and Public Health”  pt. Psychology of Eating: Understanding of Eating Behaviours.

Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami odżywiania. Ukończyłam specjalistyczne, czteroletnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre. Uczestniczyłam także w szkoleniach z zakresu terapii Ericksonowskiej  w Polskim Instytucie Ericksonowskim.