O mnie

Jestem psychologiem i terapeutą poznawczo-behawioralnym. Pracuję na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kieruję Zakładem Psychologii Żywienia oraz Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi  (EAT Lab).

Byłam laureatką stypendium „START” dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendystką Rządu Francuskiego oraz wykładowcą na uniwersytetach francuskich (Université Paul Verlaine – Metz, Université de Nantes, Université de Bordeaux).

Jestem autorką ponad 100 publikacji naukowych (w języku polskim, angielskim i francuskim), członkiem rady redakcyjnej czasopisma „Eating and Weight Disorders – Studies of Anorexia, Bulimia and Obesity”.

Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami odżywiania. Ukończyłam specjalistyczne, czteroletnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre. Uczestniczyłam także w szkoleniach z zakresu terapii Ericksonowskiej  w Polskim Instytucie Ericksonowskim.